1958
Wyjazd w Bieszczady. 30.07.1958 r. Pierwszy samochód.
Na zdjęciu, od lewej: Walery Kołodko , Marian Tadeusz Bielecki,
Zbigniew Tusiewicz, Maria Tusiewicz, Zbigniew Kunc, Alozjy Szupina.
Pamięci pierwszego lekarza
Grupy Beskidziej GOPR,
mojego Taty, Zbigniewa Tusiewicz

Zarejestrowane rozmowy z ratownikami GOPR Grupa Beskidzka to dokumentacja filmowa dotycząca początków działalności GOPR w Beskidach. Poniżej zamieszczone są skróty montażowe tych rozmów. Wybrane zostały, moim zdaniem, najważniejsze fragmenty, które w sposób obrazowy charakteryzują interesujący mnie temat. Dokumentacja ta powstała dzięki stypendium twórczemu otrzymanemu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Krzysztof Tusiewicz
l
06 Maria Tusiewicz  
rozmowa mt
   
rozmowa+ikonografia ikonografia
   
film: "Leskowiec 2014" leskowiec
l
01
Jerzy Podgórny
Urodzony 27.06.1930 - zmarł 09.02.2020
Członek Założyciel Grupy Beskidzkiej GOPR.
Członek Honorowy GOPR. Członek ZHP, Członek Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego oddziału Bielsko, Członek PTTK, znakarz górskich szlaków (1959-1962). Ukończył Kurs Ratownictwa Górskiego w Szczyrku w 1952r. Zastępca Kierownika Grupy Beskidzkiej, Zastępca Naczelnika Grupy Beskidzkiej (1956-1967). Członek Zarządu Grupy Beskidzkiej GOPR, Członek Komisji Profilaktyki Grupy Beskidzkiej GOPR, Członek Komisji Statutowej GOPR. Przewodnik Beskidzki II klasy, Przodownik Narciarski, sędzia narciarski PZN. Złota Odznaka GOPR, Srebrny Krzyż Zasługi, Złota Odznaka Przewodnika Beskidzkiego, Złota Odznaka Honorowa za zasługi dla województwa Śląskiego.
 
rozmowa g
   
rozmowa+ikonografia g
l
02
Jan Procner
Urodzony 10.06.1933 - zmarł 02.04.2017
Członek Założyciel Grupy Beskidzkiej GOPR.
Członek Honorowy GOPR.
W ramach tzw. Narciarskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w sezonie 1951/1952 pełnił dyżury ratownicze w rejonie Skrzycznego.
Odznaczenia:
Złoty Krzyż Zasługi
Odznaka Honorowa za Zasługi dla ratownictwa Górskiego
Za zasługi dla województwa Bielskiego

 

 
rozmowa gopr
l
03 Alojzy Szupina  
rozmowa gopr
   
rozmowa+ikonografia gopr
   
film gopr
l
04
Alfred Rusin
Urodzony 26.06.1931 - zmarł 31.07.2022
Członek TOPR od 1950 roku.
Członek Beskidzkiej Grupy GOPR od 1952 roku.
Współzałożyciel GOPR Beskidy (1952 rok). Najstarszy, czynny ratownik odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi,
Złotym Krzyżem Zasługi,
Srebrną Odznaką GOPR,
Złotą Odznaką GOPR,
Honorową Odznaką za zasługi dla Ratownictwa Górskiego.
Racjonalizator Produkcji, Główny Inżynier kopalni węgla kamiennego "Barbara".
 
rozmowa
l
05
Marian Tadeusz Bielecki
Urodzony 21.03. 1924, zmarł 5.03.2014.
Członek Założyciel Grupy Beskidzkiej GOPR.
Członek Honorowy GOPR.
Naczelnik Grupy Beskidzkiej
w latach 1953-1982.
Tworzył podwaliny Grupy Beskidzkiej
GOPR. Zorganizował w sposób
profesjonalny schemat działania
służby górskiej. Przeobraził polskie
ratownictwo w nowoczesną
organizację ratowniczą o najwyższych
kwalifikacjach i profesjonalnym działaniu.

80-te urodziny g
   
rozmowa g
   
pożegnanie g
l
07 Mieczysław Radoń  
rozmowa gopr
   
rozmowa+ikonografia gopr
l
08
Jerzy Janiszewski
Urodzony 09.01.1926 - zmarł 25.08.2016
Członek GOPR od 1955 roku.
Członek Honorowy GOPR.
Ratownik zawodowy.
Przewodnik Beskidzki.
Instruktor PZN.
Emerytowany porucznik WP.
Znakarz szlaków turystycznych.

Odznaczenia:
Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski
Złota Odznaka GOPR
Krzyż Armii Krajowej
Krzyż Partyzancki
 
rozmowa g
l
09

Kazimierz Sromek
Urodzony 15.01.1943 - zmarł 17.08.2022
Członek GOPR od 1964 roku.  
Organizator turystyki górskiej letniej i zimowej.
Instruktor ratownictwa górskiego.
Czynnie udzielał się w Klubie Seniora GOPR.
Srebrna Odznaka GOPR,
Złota Odznaka GOPR.


 
rozmowa g
l
10
Walery Kołodko
Urodzony 4 marca 1936 roku,
zmarł w 2018 roku.
Kierowca Grupy Beskidzkiej
w latach 1957-1959.
Ratownik GOPR od 04.12.1957
Ratownik zawodowy GOPR od 15.02.1959
W 1959 roku wyjechał do Kanady
 
spotkanie 02.10.2002 g
l
f FILMY  
"Wystawa TECHMED" 1969 Katowice f
   
"Dni turystyki i krajoznastwa" 1969 Wisła gopr
   
"Halo wzywam helikopter" gopr
   
l
Realizacja, montaż materiałów filmowych, projekt i wykonanie strony www, zdjęcia
KRZYSZTOF TUSIEWICZ
www.tusiewicz.art.pl
Rozmowy zostały zarejestrowane od stycznia do czerwca 2014.
Na tej stronie zostały udostępnione skróty tych rozmów.
       
Zamieszczone tu materiały
możesz kopiować, rozpowszechniać, reklamować oraz wykonywać ten album, dopóki:
cc
cc
Podajesz autorstwo autora
Nie modyfikujesz, nie przekształcasz i nie tworzysz na podstawie tego dzieła
Nie używasz tego dzieła w celach komercyjnych
cc
cc
cc
 
Projekt został zrealizowany
dzięki stypendium twórczemu
przyznanemu przez:

smk
       
l